Hjärtsvikt orsakar minskat blodflöde till resten av kroppen. Om blodflödet till hjärnan är lägre än vanligt eller blodtrycket är lågt kan du känna dig yr.

Yrsel hos personer med hjärtsvikt orsakas ofta av läkemedel. Men oregelbundna hjärtslag, som ofta förekommer vid hjärtsvikt, eller en tillfällig sänkning av blodtrycket, som orsakas av att man reser sig från en sittande eller liggande ställning (ortostatisk hypotension), kan också orsaka yrsel.

Du bör ta upp all yrsel med din läkare eller sjuksköterska för att ta reda på orsaken.

Återgå till "Symtom"