Diabetes inträffar eftersom kroppen inte kan tillgodogöra sig glukos på rätt sätt, antingen på grund av en brist på hormonet insulin, eller för att det insulin som produceras inte fungerar som det ska. Diabetes utsätter hjärtat för extra belastning, vilket ökar risken för hjärtsvikt. Människor med diabetes är ofta överviktiga och har högt blodtryck och högt kolesterol, vilket också ökar risken för att utveckla hjärtsvikt.

Diabetes kan också leda till utveckling av hjärtsvikt genom att påverka hjärtmuskeln, ett tillstånd som kallas diabeteskardiomyopati.

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"