Det är mycket vanligt att människor med hjärtsvikt känner sig deprimerade eller känner ängslan eller ångest.

Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd och symtomen kan få dig att känna dig sliten och trött. Dessutom kan andfåddhet kännas obehagligt och få dig att känna ängslan och ångest. Symtomen kan hindra dig från att delta i normala aktiviteter, vilket begränsar ditt sociala nätverk. Du kan också bli beroende av hjälp från familj och vänner, så att du kanske känner att du är en börda för dem.

Det är viktigt att ha en positiv inställning eftersom vi vet att en positiv syn på att hantera ditt tillstånd leder till en bättre livskvalitet. Om du har några frågor, bör du ställa den till din sjuksköterska eller läkare. Fortsätt att ta de mediciner som ordinerats av din läkare, de kommer att bidra till att lindra dina symtom så att du mår bättre. Det finns mycket som du och din läkare kan göra för att förbättra din livskvalitet. Klicka här för att läsa mer om hur du handskas med dina känslor och hanterar din hjärtsvikt.

Återgå till "Symtom"