European Society of Cardiology (ESC) har som uppgift att skydda din sekretess online. Vi använder den information som vi samlar in för att förstå mer om hur vår webbplats används och för att kunna förbättra den med utgångspunkt från informationen.

Läs följande policy för att förstå hur informationen behandlas. Denna policy kan ändras från gång till annan, så du bör läsa sidan då och då.

Vilken information samlar ESC in?
ESC samlar in följande information om besökare på vår webbplats: information om vilka sidor du läser, information som ges frivilligt av dig (till exempel enkäter).

Hur använder ESC den här informationen?
Vi använder den information som vi samlar in för att förstå mer om hur vår webbplats används och för att kunna förbättra den med utgångspunkt från informationen.

ESC kan ibland göra anonymiserad information (till exempel enkätresultat) tillgänglig för tredje part.

Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda mot förlust, missbruk eller ändring av information?
Tyvärr kan ingen dataöverföring över internet garanteras vara 100 % säker. ESC kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du sänder till oss – du sänder den på egen risk. När vi har fått din överföring gör vi vårt bästa för att garantera dess säkerhet i våra system.

Användning av kakor
Kakor är informationselement som en webbplats överför till din dators hårddisk i registreringssyfte. De är små textfiler som en webbplats kan använda för att känna igen återkommande användare och underlätta deras löpande tillgång till och användning av webbplatsen. De utgör inte något hot mot ditt system eller dina filer. Användningen av kakor är branschstandard och många webbplatser använder dem för att erbjuda användbara funktioner. Kakor kan inte identifiera användaren själv, men däremot den dator användaren använder. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera kakor. Du kan ändra inställningarna på din dator så att den avvisar kakor.

Denna webbplats uppdaterades senast den 22 juni 2009.