Kateterablation av hjärtrytmrubbningar vid hjärtsvikt

Vad gör den?

Episoder med hjärtklappning (rytmrubbningar i hjärtats hålrummen) är ganska vanligt i utvecklingen av kronisk hjärtsvikt och är ofta förknippat med en försämring av symtom som kan kräva sjukhusvård. Den medicinska behandlingen för hjärtsvikt minskar risken för sådana komplikationer men misslyckas ofta med att eliminera dem. När risken för rytmrubbningar i hålrummen är hög, kan en implanterbar hjärtdefibrillator (ICD) opereras in för behandling av dessa allvarliga arytmier som kan leda till försämring av symtom eller plötslig död. Men en ICD minskar inte förekomsten av hjärtrytmrubbningar och de särskilda läkemedel som kan minska dessa rytmstörningar kan vara kontraindicerade vid hjärtsvikt.

Kateterablation är vid denna tidpunkt den mest effektiva terapin för att minska hjärtrytmrubbningar. Vid hjärtsvikt kan cellförändringar ändra mönstret för elektrisk aktivering. Således kan vissa delar av hjärtat aktiveras spontant (eller vara en del av en elektrisk slynga, återinträdessystem som kan vidmakthålla och leda till ihållande snabb puls. Kateterablation syftar till att skapa ytliga ärr med hjälp av en radiofrekvenskateter eller frysapplikation med en kryoballong i hjärtats elektriska ledningssystem för att eliminera det område som utlöser hjärtrytmrubbningen. På liknande sätt kan kateterablation vara effektivt vid eliminering eller minskning av frekvensen av förmaksflimmer.

Kateterablation används huvudsakligen av två skäl

 • För att minska episoder med hjärtklappning som induceras av förmaks- (förmaksfladder, förmaksflimmer) eller kammarrytmrubbningar.
 • För att minska risken för plötslig hjärtdöd (kammartakykardi, ventrikelflimmer).

Kateterablation har använts i flera decennier och har visat sig minska hjärtrytmrubbningar effektivt och förbättra hjärtfunktionen i vissa fall. Tekniska förbättringar av kateterablation medger behandling av mer komplexa hjärtrytmrubbningar i alla hjärtats hålrum.

Kateterablation består av tre delar

 • En diagnostisk kateter för att lokalisera de elektriska signalerna och kartlägga ett ledningsmönster.
 • En ablationskateter för att generera ärr, med olika typer av energi (radiofrekvens, kryoterapi).
 • System för att lokalisera kateterns position i hjärtat (fluoroskopi eller tredimensionella system).

Hur går det till?

Katetern förs in till hjärtat genom lårbensvenen under lokalbedövning. Den första delen av ingreppet består av att studera och lokalisera ursprunget till hjärtrytmrubbningen. Därefter kräver kateterablationen narkos eller lugnande medel. Energi tillförs med flera tillämpningar för att skapa ärr i lämpliga områden. Hur framgångsrikt ingreppet varit testas för att visa att den onormala elektriska överföringen inte kan utlösas igen, vilket anger att behandlingen är slutförd.

Efter ingreppet

Efter ingreppet, kommer du att få stanna ett till två dygn på en kardiologiavdelning för att övervaka en eventuell återkomst av hjärtrytmrubbningen. Beroende på typ av hjärtrytmrubbning och ingrepp kan du rekommenderas att vila några dagar.

Sällsynta, men möjliga biverkningar kan omfatta: blödning, ett behov av hjärtoperation, blodpropp, hjärtrytmrubbningar eller atrioventrikulär förträngning som kräver en pacemaker.

Återfall av arytmi kan observeras inom de första månaderna på grund av vissa förändringar  under läkningsprocessen. Ingreppet med kateterablation kan utföras flera gånger för att behandla återfall eller om andra hjärtrytmrubbningar utvecklas.

Tala med din läkare eller sjuksköterska för mer information.

Återgå till “Andra ingrepp”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början