Cancerbehandling och hjärtsvikt

Vissa typer av behandlingar som används för patienter med cancer kan orsaka hjärtsvikt. Här ingår vissa typer av cellgiftsbehandling, bröststrålbehandling och några av de nya riktade cancerbehandlingarna, även kallade biologiska behandlingar.

Sådana cancerbehandlingar kan orsaka hjärtproblem, antingen tillfälliga (kortvariga) eller permanenta (långvariga). Problem kan uppstå under eller strax efter cancerbehandling, eller kan utvecklas många år senare. Risken för hjärtproblem beror på typen av cancerbehandling och hur länge den pågår.

Risken för att utveckla hjärtsvikt kan vara högre om:

 • du redan har problem med hjärtat, innan du påbörjar cancerbehandling
 • det finns andra riskfaktorer för hjärtproblem t.ex. rökning, diabetes, högt blodtryck, hög ålder
 • du behöver flera cancerbehandlingar som påverkar hjärtat
 • du tidigare har fått cancerbehandling, vilket påverkade ditt hjärta, och nu behöver ytterligare behandling
 • du var barn när du fick cancerbehandling.

Om du har hjärtsvikt och nu behöver cancerbehandling, bör du tala med din onkolog och hjärtspecialist för vägledning. Läkare och sjuksköterskor är medvetna om att cancerbehandling ibland kan leda till tecken och symtom på hjärtsvikt, även hos patienter utan tidigare hjärtproblem, och kanske kan ändra den typen av cancerbehandling för patienter med tidigare hjärtsvikt.

Med effektiva undersökningar, såsom ekokardiogram och blodprov, kan din hjärtfunktion utvärderas och tecken på hjärtsvikt kan upptäckas på ett tidigt stadium. Biverkningar av eventuellt nödvändiga cancerbehandlingar är vanligtvis kortvariga och uppträder under eller strax efter behandlingen. Alla symtom, inklusive andfåddhet eller blodstockning, bör diskuteras med din läkare eller sjuksköterska så snart som möjligt. Se “Varningssignaler”.

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början