Vernieuwd
en verbeterd

Kankerbehandeling en hartfalen

Bepaalde behandelingen die worden gebruikt bij patiënten met kanker kunnen hartfalen veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld enkele vormen van chemotherapie, bestraling van de borst en enkele van de nieuwere gerichte kankerbehandelingen, ook wel bekend als biologische therapieën.

Dergelijke kankerbehandelingen kunnen hartproblemen veroorzaken die tijdelijk (kortdurend) of permanent (langdurig) zijn. Problemen kunnen zich gedurende of snel na behandeling voor kanker ontwikkelen, of ze ontwikkelen zich pas vele jaren later. Het risico op hartproblemen is afhankelijk van het soort en de duur van de kankerbehandeling.

Uw risico op het ontwikkelen van hartfalen kan groter zijn als:

  • u al een hartprobleem had voordat u begon met de kankerbehandeling
  • andere risicofactoren voor hartproblemen op u van toepassing zijn, zoals roken, diabetes, hoge bloeddruk, hogere leeftijd
  • u verschillende kankerbehandelingen nodig hebt die invloed hebben op het hart
  • u eerder een kankerbehandeling hebt ondergaan die invloed had op uw hart en nu verdere behandeling nodig hebt
  • u als een kind een kankerbehandeling heeft gekregen

Als u hartfalen hebt en nu een behandeling voor kanker nodig hebt, moet u uw oncoloog en cardioloog raadplegen voor begeleiding en hulp. Artsen en verpleegkundigen weten dat een kankerbehandeling soms kan leiden tot tekenen en symptomen van hartfalen, zelfs bij patiënten zonder eerdere hartproblemen, en kunnen mogelijk het soort kankerbehandeling aanpassen bij patiënten met eerder hartfalen.

Effectieve onderzoeken, zoals echocardiogrammen en bloedtesten, kunnen uw hartfunctie beoordelen en tekenen van hartfalen in een vroeg stadium detecteren. De bijwerkingen van eventuele noodzakelijke kankerbehandelingen zijn doorgaans kortdurend en treden op tijdens of kort na de behandeling. Eventuele symptomen, waaronder kortademigheid of vochtophoping, moeten zo snel mogelijk worden besproken met uw arts of verpleegkundige. Zie Alarmsignalen.

Kijk voor meer informatie in het informatieboekje ‘Hartgezondheid en kankerbehandeling ’ van Macmillan.

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven