Kankerbehandeling en hartfalen

Bepaalde behandelingen die worden gebruikt bij patiënten met kanker kunnen hartfalen veroorzaken. Dit zijn bijvoorbeeld enkele vormen van chemotherapie, bestraling van de borst en enkele van de nieuwere gerichte kankerbehandelingen, ook wel bekend als biologische therapieën.

Dergelijke kankerbehandelingen kunnen hartproblemen veroorzaken die tijdelijk (kortdurend) of permanent (langdurig) zijn. Problemen kunnen zich gedurende of snel na behandeling voor kanker ontwikkelen, of ze ontwikkelen zich pas vele jaren later. Het risico op hartproblemen is afhankelijk van het soort en de duur van de kankerbehandeling.

Uw risico op het ontwikkelen van hartfalen kan groter zijn als:

 • u al een hartprobleem had voordat u begon met de kankerbehandeling
 • andere risicofactoren voor hartproblemen op u van toepassing zijn, zoals roken, diabetes, hoge bloeddruk, hogere leeftijd
 • u verschillende kankerbehandelingen nodig hebt die invloed hebben op het hart
 • u eerder een kankerbehandeling hebt ondergaan die invloed had op uw hart en nu verdere behandeling nodig hebt
 • u als een kind een kankerbehandeling heeft gekregen

Als u hartfalen hebt en nu een behandeling voor kanker nodig hebt, moet u uw oncoloog en cardioloog raadplegen voor begeleiding en hulp. Artsen en verpleegkundigen weten dat een kankerbehandeling soms kan leiden tot tekenen en symptomen van hartfalen, zelfs bij patiënten zonder eerdere hartproblemen, en kunnen mogelijk het soort kankerbehandeling aanpassen bij patiënten met eerder hartfalen.

Effectieve onderzoeken, zoals echocardiogrammen en bloedtesten, kunnen uw hartfunctie beoordelen en tekenen van hartfalen in een vroeg stadium detecteren. De bijwerkingen van eventuele noodzakelijke kankerbehandelingen zijn doorgaans kortdurend en treden op tijdens of kort na de behandeling. Eventuele symptomen, waaronder kortademigheid of vochtophoping, moeten zo snel mogelijk worden besproken met uw arts of verpleegkundige. Zie Alarmsignalen.

Kijk voor meer informatie in het informatieboekje ‘Hartgezondheid en kankerbehandeling ’ van Macmillan.

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

 • belangrijkste soorten hartfalen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
 • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
 • belang van revalidatie
 • aansturing door een multidisciplinair team
 • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven