Anemi

Anemi betyder att du har en onormalt liten mängd hemoglobin i blodet. Röda blodkroppar innehåller hemoglobin, som transporterar syre i kroppen. Så om du inte har tillräckligt med röda blodkroppar, måste ditt hjärta arbeta hårdare för att flytta runt dessa celler (och syret de bär) i kroppen i en snabbare takt. Denna extra arbetsbelastning kan förvärra hjärtsvikt.

Anemi har flera orsaker. En vanlig orsak är kronisk blodförlust, t.ex. blödning från tarmen. Kronisk blödning kommer också att utarma kroppens järnförråd och leda till en järnbristanemi. Benmärgen producerar röda blodkroppar och tillstånd som njursvikt, kronisk inflammation eller cancerbehandling kan minska benmärgsproduktionen och leda till anemi. Andra omständigheter, till exempel en konstgjord hjärtklaff, kan ibland skada cirkulerande röda blodkroppar och orsaka anemi.

Rutinmässiga blodprover som tas av primärvårdsläkaren inbegriper mätning av hemoglobin och identifierar behovet av ytterligare utredning. När orsaken till anemin har hittats kan lämplig behandling påbörjas.

Gå tillbaka till “Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början