Medicinering under semestern

Det är mycket viktigt att du kommer ihåg att ta med alla dina mediciner på semestern och att du tar med tillräckligt för hela din vistelse, plus två extra dagar i händelse av flygförseningar/inställda flyg. Det är en god idé att ta med en aktuell lista över alla medicinerna ifall du skulle förlora dem. Förvara listan och medicinerna på olika ställen och se till att den listar både det generiska (vetenskapliga) namnet och varumärkesnamnet  för varje medicin, eftersom varumärkesnamnet kan variera i olika länder.

Lägg medicinen i handbagaget ifall ditt bagage skulle försvinna eller försenas. Om du är orolig att det kan uppstå problem bör du kontrollera med flygbolaget innan du flyger och ta reda på deras regler. Medan du är på semester kanske du avviker från din normala dagliga rutin, vilket kan göra att du missar en dos av läkemedlet. Du ska inte oroa dig i onödan över detta, men försök att återgå till ditt behandlingsprogram så fort som möjligt. Ta INTE en dubbel dos av någon medicin för att kompensera en missad dos eftersom det kan vara mer skadligt än att missa en dos. När du reser över flera tidszoner bör du ta dina mediciner efter ankomsten vid lokal tid.

Återgå till “Att resa”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början