På samma sätt som du ger din anhöriga ovärderlig hjälp och stöd vad gäller att hantera sin hjärtsvikt, behöver du själv lika mycket stöd i din roll som anhörigvårdare. Det kan kännas ensamt ibland när du försöker hantera allt, men det finns många stödsystem tillgängliga för dig:   

  • PRATA med någon. Att prata kan vara det mest enkla och effektiva stödsystem som du behöver. Om du inte känner att du kan prata med din anhöriga om vissa saker, prata då med en familjemedlem, en pålitlig vän, en läkare, en sjuksköterska eller en utbildad kurator.
  • Sök hjälp från familj och vänner, en frivilliggrupp eller från din lokala sjukvårdsmyndighet. Du kan inte och ska inte behöva göra allt på egen hand. Tala med din egen läkare eller din anhörigas läkare för att ta reda på vilken extra hjälp som kan finnas tillgänglig där du bor.
  • Gå med i en stödgrupp för vårdare. Precis som din anhöriga kan använda en patientstödgrupp, kan du överväga att gå med i en stödgrupp för vårdare, för att träffa andra i liknande situationer. Du kan ta reda på om lämpliga stödgrupper finns i närheten genom att tala med din läkare eller sjuksköterska, eller genom att fråga på ditt lokala bibliotek eller söka på nätet.

Här är några fler förslag som kan hjälpa dig att få bättre kontroll på läget:   

  • Lär dig mer om hjärtsvikt. Ju mer du vet, desto mer kontroll kommer du sannolikt att känna att du har.
  • Skapa tid för dig själv och de aktiviteter du tycker om.

Planera för framtiden. Om du känner dig osäker på framtiden, kan det kännas lugnare att arbeta med din anhöriga för att se till att ekonomi, arv och försäkringar är i ordning. Det kan också ge en möjlighet att diskutera framtida vårdplaner med din anhöriga. Klicka här för att ta reda på mer om att planera för din anhörigas sista tid i livet.