Personer med hjärtsvikt kan uppleva andnöd när de vilar eller lägger sig. Känslan att du inte kan andas kan komma plötsligt och kan även väcka dig när du sover.

Du kan känna dig mer andfådd när du ligger ner, eftersom vätskan i lungorna (blodstockningen) rör sig nedåt enligt tyngdlagen, vilket gör att en större del av lungorna blir våta (tänk dig vätska i en flaska som står upprätt och sedan lägger man den på sidan).

Du kan i detta fall andas lättare, genom att använda extra kuddar för att stötta upp huvudet/överkroppen. Om det händer hela tiden, eller om du behöver fler kuddar, kan det hända att hjärtsvikten blivit försämrad. Att vakna på grund av andnöd är allvarligt. Du bör i sådana fall kontakta din läkare eller sjuksköterska. Det kan vara nödvändigt att anpassa din behandling.