En stödgrupp besöks av personer som har hjärtsvikt, precis som du, och ger människor ett ställe där de kan dela sina erfarenheter med varandra. Dessa grupper organiserar ofta utbildningar samt allmänna diskussioner om hur du kan hantera din hjärtsvikt med hjälp av kost och motion.

Många människor tycker stödgrupper är bra när det gäller att hantera de egna problemen och de känslomässiga aspekterna av sjukdomen. Människor får tröst av vetskapen om att de inte är ensamma i sin oro. Det kan ge tillfälle att träffa någon som har en hjärtapparat eller kanske har genomgått en hjärttransplantation. Stödgrupper kan också vara en värdefull informationskälla för dig och din familj. Din sjuksköterska eller läkare bör känna till om det finns någon lokal patientförening.