Hjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd, vilket innebär att den kräver långvarig behandling. Du kan göra många saker för att hjälpa till att kontrollera din hjärtsvikt och andra medicinska tillstånd som du kan ha.

 Förutom att sköta din hjärtsviktsbehandling, kan din läkare eller sjuksköterska ha rekommenderat dig att anpassa andra delar av din livsstil, såsom kost, motion, rökning och alkoholkonsumtion. Att anpassa livsstilen på ett framgångsrikt sätt är lika viktigt som medicinsk behandling för att hantera hjärtsvikt. Patienter som lyckats förändra sina vanor brukar ofta leva bättre och längre än de som inte gör det.

I det här avsnittet får du mer information om hur var och en av dessa livsstilsfaktorer påverkar hjärtsvikten och vilka förändringar du bör försöka göra för att minska deras inverkan på ditt tillstånd.

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer: