Varför gör man en sådan?

Din hjärtsvikt kan ha orsakats av en missbildad eller en sjuk hjärtklaff. Hjärtklaffar styr det enkelriktade blodflödet genom hjärtat. De kan antingen läcka eller bli förträngda, eller bådadera. Om de inte fungerar som de ska utsätts hjärtat för en extra belastning som kan leda till hjärtsvikt. Problemet kan avhjälpas eller botas genom kirurgi, men det görs oftast bara om man tror sig att de förväntade fördelarna med kirurgi uppväger riskerna.

Vad innebär det?

Under operationen kommer du att kopplas till en hjärt-lungmaskin som levererar blod till hjärnan och kroppen när den sjuka klaffen avlägsnas och byts ut.

Du kan diskutera med din läkare vilken typ av klaff som är mest lämplig för dig.

  • En mekanisk (konstgjord) klaff (av kol, metall eller plast)
  • En klaff av metall eller plast
  • En klaff tillverkad av mänsklig vävnad eller djurvävnad (vanligen från gris)

I vissa fall kan klaffen repareras utan konstgjorda material eller behov av öppen hjärtkirurgi. Undersökningar som mitralplastik av hjärtklaffen eller kateterburen aortaklaffimplantation (Transcatheter Aortas Valven Implantation – TAVI) utförs från ljumsken under lokalbedövning.

Efter operationen kan du behöva ta (blodförtunnande medel) för att förhindra att det bildas blodproppar runt den nya hjärtklaffen. Det behövs normalt inte med vävnadsklaffar. Om någon annan typ av kirurgi krävs vid ett senare tillfälle, kommer du vanligtvis att få antibiotika för att förhindra klaffinfektion.

Om någon annan typ av kirurgi krävs vid ett senare tillfälle, kommer du vanligtvis att få antibiotika för att förhindra klaffinfektion.

Frågor att ställa till din läkare:

  • Vad finns det för risker med operationen?
  • Hur länge behöver jag stanna på sjukhuset?
  • Hur lång tid tar det att återhämta sig?
  • Vilken nivå av fysisk aktivitet ska jag lägga mig på efter operationen?
  • Vilka läkemedel måste jag ta efter operationen?

Återgå till "Kirurgi"