• Vilka är mina mediciner?
  • Vilka potentiella biverkningar förknippas med min medicin?
  • På vilket sätt avhjälper de min hjärtsvikt? Finns det något jag kan göra för att minska biverkningarna?
  • Vad händer om jag glömmer att ta en dos?
  • Finns det något jag inte kan äta eller dricka medan jag tar min medicin?
  • Vilken tid, eller tidpunkter på dagen (det vill säga morgon eller kväll) ska jag ta min medicin?
  • När bör jag återkomma för fler blodprover?

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"