Varför gör man en sådan?

Ansamling av fett och kolesterol (så kallat plack), eller stora blodproppar, kan orsaka förträngning eller förträngning av dina artärer. Det kan göra så att hjärtmuskeln svälts på syre, eftersom blodflödet har minskat avsevärt. Ballongvidgning (perkutan koronarintervention – PCI) är till för att återställa tillförseln av blod till hjärtat genom att ta bort förträngningar i förträngda artärer som kan orsaka hjärtsvikt. Det är mindre invasivt än kirurgi. PCI, tillsammans med stentning, har visat sig fungera bra för många patienter.

Vad innebär det?

Ett fint, flexibelt, ihåligt rör (kateter) med en liten uppblåsbar ballong vid spetsen förs in en artär, antingen i ljumsken eller armen, och styrs mot hjärtat med röntgenundersökning. När den når den förträngda eller blockerade delen, blåses ballongen upp för att snabbt öppna artären och återställa blodflödet. Alla patienter behöver antitrombotiska läkemedel efter ingreppet för att förhindra blodproppar.

Frågor att ställa till din läkare:

  • Vad finns det för risker med det här ingreppet?
  • Måste jag stanna på sjukhuset?
  • Vad behöver jag göra för att förbereda mig för ingreppet?
  • Kommer jag att få lokalbedövning eller narkos?
  • Måste jag ta några ytterligare mediciner efter ingreppet?
  • Kommer jag att få en stent införd under PCI-ingreppet?

Återgå till "Andra ingrepp"