Vad är en hjärtsviktsklinik eller ett program för hjärtsviktsbehandling?

Du kanske bor nära en hjärtsviktsklinik som kan arbeta med dig för att förbättra din livskvalitet genom att hjälpa dig att hantera dina hjärtsviktssymtom. Personal vid hjärtsviktskliniken kommer att hjälpa dig att skapa ditt egna personliga hanteringsprogram för hjärtsvikt. Det kommer att uppmuntra dig att vara en aktiv partner i din egen vård för att förbättra dina symtom. Dessa program representerar oftast ett samarbete mellan sjuksköterskor och läkare och innefattar andra specialiteter efter behov. Patienter i vissa områden kan erbjudas regelbunden uppföljning och övervakning, antingen ansikte mot ansikte, via telefon eller via fjärrövervakning.

Hur kommer du bli hjälpt av att besöka en hjärtsviktsklinik?

Hjärtsviktskliniken kan utbilda dig om ditt tillstånd och de förbättringar som du kan uppnå genom egenvård, vad gäller kost, motion och medicinering. Kliniken ser också till att du kan få mer praktisk uppföljningsvård (t.ex. via telefonövervakning, genom en hjärtsviktssjuksköterska, eller på annat sätt) och det kan uppmuntra dig att sätta upp och klara av små mål för att förändra din livsstil. Programmen kan också ge kontaktuppgifter till en person som är tillgängliga för att diskutera vad du ska göra om dina symtom förvärras. Du kan också lära dig om alla kliniska prövningar för nya behandlingar, och kanske delta i dem.

Prata med din läkare som kan ge dig information om din närmaste hjärtsviktsklinik och om den är lämplig för dig.

För mer information om tjänster som är tillgängliga i ditt land, klicka på någon av länkarna nedan:

Nationella organisationer för hjärtsjukdomar

Patientorganisationer:

På engelska:

På spanska:Asociación de Enfermedades

På italienska:

På franska:

Litauiska

På tyska: