Så verkar de

De digitalispreparat som används mest är digoxin och digitoxin. Båda preparaten är milt stärkande för ditt hjärta och kan sänka pulsen något. Digitalis kan också minska ödem (svullnad orsakad av blodstockning). Det är särskilt användbart för människor med oregelbunden hjärtrytm, särskilt förmaksflimmer med snabb puls.

Vilka fördelar kan man förvänta sig?

Digitalis kontrollerar din puls och förbättrar på så sätt symtomen.

Biverkningar

Det är viktigt att du får rätt dos av digoxin. Din läkare eller sköterska kommer att ta regelbundna blodprover för att kontrollera detta. Om du får för mycket digoxin kan du tappa aptiten eller utveckla illamående, huvudvärk eller se suddigt/gulgrönfärgat.

Ibland kan höga nivåer av digoxin orsaka onormal hjärtrytm som kan göra att du upplever hjärtklappning eller svimmar. Om du får något av dessa symtom ska du kontakta din läkare.

Viktiga tips

Om du har en lägre nivå än genomsnittet av kalium (det kan t.ex. ske om du har insulinberoende diabetes eller tar diuretika) är det mer troligt att du har höga nivåer av digoxin. Du bör därför se till att du kan känna igen tidiga tecken på alltför mycket digoxin, som illamående, aptitlöshet eller en extremt långsam hjärtrytm. Du bör meddela din läkare om du utvecklar något av dessa symtom.

Innan du genomgår någon form av operation, inklusive tandoperation eller akutvård, bör du meddela din läkare, tandläkare eller kirurg om att du tar digoxin.

Kallas även:

  • Digoxin
    (Lanoxin®)

Återgå till "Läkemedel vid hjärtsvikt"