Det är en bra idé att ta med dig en aktuell lista över alla dina läkemedel när du åker på semester. Om det skulle uppstå en nödsituation och du behöver träffa en läkare, kan du då visa din lista för den läkare som behandlar dig. Förvara listan lättillgängligt under semestern.

Det är också bra att ha telefonnumret till din primärvårdsläkare eller kardiolog om den läkare du träffar vill diskutera ditt tillstånd eller behöver mer information.

Du bör alltid teckna en reseförsäkring, inklusive sjukförsäkring, när du reser någonstans eller åker på semester. När du tecknar en försäkring, ska du se till att du vet vad som ingår i försäkringen vad gäller medicinsk behandling och vad du behöver göra om du skulle behöva akut medicinsk vård när du är bortrest. Anteckna vilka telefonnummer du ska ringa till och numret på försäkringsbrevet.

Det finns ett europeiskt sjukförsäkringskort som är till stor nytta för EU-medborgare som reser i Europa. Även om det europeiska sjukförsäkringskortet inte ersätter en försäkring, ger det EU-medborgare gratis sjukvård eller vård till nedsatt kostnad inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Över 60 miljoner EU-medborgare har redan kortet. Vissa länder införlivar det europeiska kortet på baksidan av ett nationellt kort och andra utfärdar separata kort. Du kan få ditt kort från försäkringskassan, eller för mer information, besök  Europeiska kommissionens webbplats.

Det europeiska sjukförsäkringskortet gäller normalt i tre till fem år och omfattar all medicinska behandling som kan bli nödvändig under resan, på grund av sjukdom eller en olycka. Det omfattar också all behandling du behöver för ett kroniskt tillstånd som hjärtsvikt. Kortet ger endast tillgång till statlig sjukvård.

Återgå till "Att resa"