Ett vårddirektiv är ett dokument där du, eller någon annan person som du utser, kan ge vägledning om din framtida sjukvård. Vårddirektivet bör ge tydliga anvisningar om dina önskemål, inklusive vilka behandlingar du bör få i vissa situationer och kan innefatta ett livstestamente.

Din läkare eller sjuksköterska, kurator eller en patientstödgrupp kan vägleda dig i att förbereda ett vårddirektiv.

Återgå till "Planera för livets slutskede"