Hjärtavbildning genom skiktröntgen (MSCT) är en teknik som utvecklats nyligen, för att bedöma hjärtats funktion och kranskärlen på ett icke-invasivt sätt (en undersökning utifrån, utan att behöva gå in i kroppen). Vid datortomografi med skiktröntgen av hjärtat används röntgenstrålar och ett flytande färgämne för att skapa en tredimensionell bild av hjärtat och kärlen. Skanningsmaskinen som används är högst avancerad och skannar hjärtat mycket snabbt. Det ger skarpa, detaljerade bilder som inte kan uppnås med andra tester. På samma sätt som om du skulle göra en angiografi/en kärlröntgen (avbildning efter insprutning av kontrastmedel i kärlsystemet, oftast i kranskärlen), kommer ett flytande färgämne att injiceras för att leta efter eventuella förträngningar i dina kranskärl.

I motsats till kranskärlsröntgen, där det flytande färgämnet injiceras med en kateter direkt in i kranskärlen, injiceras det flytande färgämnet under denna undersökning i en ytlig ven med en liten nål, som placeras antingen på baksidan av en av dina händer eller i armbågsvecket. Kroppen transporterar sedan färgämnet när blodet cirkulerar och undersökningen startar när det når kranskärlen.

En CT-skanner använder röntgenstrålar för att skanna det flytande färgämnet som rör sig genom hjärtat och dess blodkärl, för att skapa skarpa, detaljerade bilder. Undersökningen tar bara några sekunder och görs vanligen när man håller andan en kort stund. Mängden strålning du utsätts för är mycket låg.

Återgå till "Vanliga hjärtsviktstester"