Ditt hjärta består av fyra hålrum, två hålrum på höger sida och två på vänster sida. Väggarna i dessa hålrum består av en särskild hjärtmuskel. De små hålrummen högst upp på hjärtat kallas förmak och de stora hålrummen under kallas hålrum. Varje ventrikel har en klaff vid ingången och en vid utgången för att förhindra att blod strömmar bakåt genom hjärtat.

Förmaket och hålrummen arbetar tillsammans genom att omväxlande dra ihop sig (systole eller den systoliska fasen), för att trycka ut blod ur hjärtat, och slappna av (diastola eller den diastoliska fasen), för att fyllas med blod. Vid början av varje hjärtslag sprider sig en liten elektrisk signal nära toppen av hjärtat genom hjärtmuskeln, som gör att den drar ihop sig. Förmaket drar ihop sig först, och trycker ut blodet genom den öppna klaffen i ventrikeln. Den elektriska impulsen färdas sedan in i ventrikelns muskel och får den att dra ihop sig och trycka ut blodet från hjärtat till lungorna och kroppen. När hålrummen drar ihop sig, slappnar förmaket av, låter dem fyllas med blod och påbörjar nästa hjärtslag.

Återgå till "Hur arbetar ett normalt hjärta?"