Uppdaterad
och förbättrad

Att hålla andra medicinska tillstånd under kontroll

Hjärtsvikt anses vara en kronisk sjukdom eftersom det är sannolikt att du får långtidsbehandling för den. Du kan också ha ett eller flera andra kroniska sjukdomstillstånd. Det kan betyda att du måste ta mediciner eller förändra din livsstil utöver vad din läkare har rekommenderat för att sköta din hjärtsvikt.

Det är viktigt att hantera andra kroniska tillstånd så bra som möjligt, eftersom dessa kan förvärra hjärtsvikten om de inte kontrolleras tillräckligt väl. Det kan vara en utmaning att hantera flera sjukdomstillstånd, så se till att din läkare och sjuksköterska hålls informerad om dina kroniska sjukdomar och deras behandlingar, så bidrar det till att du uppnår bästa möjliga resultat. Det gäller särskilt om du går hos fler än en läkare för olika tillstånd.

Följande tillstånd diagnostiseras eller upplevs ofta av hjärtsviktspatienter 

  • Högt blodtryck (hypertoni)
  • Onormal hjärtrytm, såsom förmaksflimmer
  • Lungtillstånd såsom astma eller obstruktiv luftvägssjukdom,
  • Sköldkörtelproblem
  • Artrit, muskel- och ledvärk
  • Diabetes
  • Anemi
  • Depression är ofta ett stort problem vid symtomatisk hjärtsvikt och något du bör ta upp med din läkare.

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början