Klaffkirurgi

Varför gör man en sådan?

Din hjärtsvikt kan ha orsakats av en missbildad eller en sjuk hjärtklaff. Hjärtklaffar styr det enkelriktade blodflödet genom hjärtat. De kan antingen läcka eller bli förträngda, eller bådadera. Om de inte fungerar som de ska utsätts hjärtat för en extra belastning som kan leda till hjärtsvikt. Problemet kan avhjälpas eller botas genom kirurgi, men det görs oftast bara om man tror sig att de förväntade fördelarna med kirurgi uppväger riskerna.

Vad innebär det?

Under operationen kommer du att kopplas till en hjärt-lungmaskin som levererar blod till hjärnan och kroppen när den sjuka klaffen avlägsnas och byts ut.

Du kan diskutera med din läkare vilken typ av klaff som är mest lämplig för dig.

 • En mekanisk (konstgjord) klaff (av kol, metall eller plast)
 • En klaff av metall eller plast
 • En klaff tillverkad av mänsklig vävnad eller djurvävnad (vanligen från gris)

I vissa fall kan klaffen repareras utan konstgjorda material eller behov av öppen hjärtkirurgi. Undersökningar som mitralplastik av hjärtklaffen eller kateterburen aortaklaffimplantation (Transcatheter Aortas Valven Implantation – TAVI) utförs från ljumsken under lokalbedövning.

Efter operationen kan du behöva ta (blodförtunnande medel) för att förhindra att det bildas blodproppar runt den nya hjärtklaffen. Det behövs normalt inte med vävnadsklaffar. Om någon annan typ av kirurgi krävs vid ett senare tillfälle, kommer du vanligtvis att få antibiotika för att förhindra klaffinfektion.

Om någon annan typ av kirurgi krävs vid ett senare tillfälle, kommer du vanligtvis att få antibiotika för att förhindra klaffinfektion.

Frågor att ställa till din läkare:

 • Vad finns det för risker med operationen?
 • Hur länge behöver jag stanna på sjukhuset?
 • Hur lång tid tar det att återhämta sig?
 • Vilken nivå av fysisk aktivitet ska jag lägga mig på efter operationen?
 • Vilka läkemedel måste jag ta efter operationen?

Återgå till “Kirurgi”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början