Wat doen ze

ARNI is een nieuwe geneesmiddelenklasse en daardoor nieuw bij de behandeling van hartfalen. Na inname zorgt het medicijn voor twee belangrijke effecten. Het eerste effect is gelijk aan het effect van ACE’s en ARB’s (zie hierboven). Het andere effect versterkt een hormonaal systeem dat door de hartspier zelf wordt gereguleerd en BNP vrijgeeft. BNP of B-type-natriuretisch peptide heeft meerdere effecten, zoals vaatverwijding bij bloedvaten, natriurese, wat een grotere zoutafscheiding door de nieren betekent, en een toenemende diurese (urineproductie). ARNI’s zijn een optie voor patiënten die ondanks een anderzijds optimale behandeling nog steeds symptomen ervaren.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Een groot onderzoek heeft aangetoond dat ARNI’s het aantal aan hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames beperken en de levensduur verlengen.

Bijwerkingen

Bijwerkingen zijn onder andere een lage bloeddruk, duizeligheid en een verslechterde nierfunctie. Daarom is, net als bij ACE-remmers en ARB’s, regelmatige controle nodig. Patiënten die een ARNI gebruiken, mogen niet tegelijkertijd een ACE-remmer  of een ARB gebruiken.

Staan tevens bekend als:

Sacubitril Valsartan (Entresto®)

Terug naar Medicijnen voor hartfalen