Wat doen ze

Antiaritmica worden gebruikt om een abnormaal hartritme onder controle te krijgen. Uw arts is zich ervan bewust dat verscheidene antiaritmica schadelijk kunnen zijn voor mensen met hartfalen en derhalve dienen te worden vermeden.

Tot antiaritmica behoren onder andere de volgende typen medicijnen:

  • Medicijnen uit Klasse I zijn onder andere flecanide en propafenon
  • Medicijnen uit Klasse II zijn bètablokkers
  • Medicijnen uit Klasse III zijn onder andere amiodaron, dronedaron, sotalol
  • Medicijnen uit Klasse IV zijn calciumkanaalblokkers
  • Medicijnen uit Klasse V zijn onder andere digoxine