Als u een longaandoening heeft, is het wellicht moeilijk om genoeg zuurstof in te ademen en voldoende koolstofdioxide uit te ademen. Er zit daardoor minder zuurstof in uw bloed en uw hart moet harder werken om het beschikbare zuurstof af te leveren in uw hele lichaam. Deze hogere belasting van uw hart kan hartfalen veroorzaken. Hartfalen ten gevolge van een longaandoening betreft meestal de linkerkant, maar soms de rechterkant van het hart. In het laatste geval spreekt men van rechtszijdig hartfalen. Dit veroorzaakt meestal vochtophoping in uw benen en buik.

Terug naar Wat veroorzaakt hartfalen?