Als u een plan voor palliatieve zorg voorbereidt, is het belangrijk dat u recente informatie over uw aandoening heeft. Uw arts of verpleegkundige die betrokken is bij uw medische zorg kan het beste deze informatie verstrekken. Om erachter te komen wat er bij uw verzorging komt kijken, wilt u wellicht uw arts of verpleegkundige vragen zoals hieronder stellen:

  • Is mijn hartfalen nog steeds goed onder controle met de medicijnen die ik neem?   
  • Wordt mijn hartfalen erger?    
  • Welke andere mogelijkheden zijn er als de medicijnen niet meer voldoende effect hebben op mijn hartfalen?
  • Hoe kunt u me helpen als mijn hartfalen verergert? Of tot wie kan ik me wenden?

Terug naar Plannen voor het levenseinde