Als u een plan voor palliatieve zorg voorbereidt, is het belangrijk dat u recente informatie over uw aandoening heeft. Uw arts of verpleegkundige die betrokken zijn bij uw medische zorg kunnen het beste deze informatie verstrekken.

Om er achter te komen wat er bij uw verzorging komt kijken, wilt uwellicht uw arts of verpleegkundige vragen stellen zoals hieronderbeschreven:

  • Is mijn hartfalen nog steeds goed onder controle met de medicijnen die ik neem?
  • Wordt het hartfalen erger?
  • Welke andere mogelijkheden zijn er als de medicijnen niet meer voldoende effect hebben op het hartfalen?

Terug naar Plannen voor het levenseinde