Mensen met hartfalen moeten niet alleen leren omgaan met de lichamelijke beperkingen van hartfalen, maar ook met de emotionele problemen die hun leven en dat van hun dierbaren kan beïnvloeden.

Als u te horen krijgt dat u aan een ernstige aandoening zoals hartfalen lijdt, kan dit eerst gevoelens van angst, woede of depressie opwekken. Deze gevoelens kunt u delen met uw echtgenoot of partner, familieleden en goede vrienden. Deze gevoelens verminderen als u de diagnose gaat aanvaarden, de leiding over uw eigen gezondheid weer ter hand neemt en positieve veranderingen in uw leefstijl invoert. Toch kan het zijn dat u het contact met uw relaties moet aanpassen om deze wijzigingen in leefstijl te kunnen doorvoeren.

In dit gedeelte bespreken we de mogelijke veranderingen in uw relaties na de diagnose van hartfalen, hoe u het beste met deze veranderingen om kunt gaan en hoe u met uw dierbaren over uw aandoening kunt praten.

Klik op de onderstaande links voor meer informatie.

Met uw familie over hartfalen praten
Seks en hartfalen