In het begin kan het voor u moeilijk zijn om over hartfalen te praten,het duurt even voordat u de aandoening zelf hebt aanvaard. Het isbelangrijk dat u begrijpt dat uw dierbaren soortgelijke reacties als uervaren, zoals angst en bezorgdheid over uw veiligheid en gezondheid. Zehebben misschien dezelfde gedachten en gevoelens als u. U moet beseffendat terughoudendheid van uw kant om gevoelens te delen er toe kanleiden dat mensen om u heen niet adequaat op u reageren

Het beheersen van hartfalen is vaak een gezamenlijke inspanning van u enuw familie. Uw familieleden zijn vaak heel belangrijk om u teondersteunen om zo actief mogelijk te leven met uw hartfalen. Dus is hetvoor uw eigen gezondheid belangrijk dat u uw familieleden niet buitensluit maar dat u hen laat helpen en ondersteunen. Maak kenbaar dat u hunbezorgdheid waardeert.

De volgende suggesties kunnen u helpen met uw familie over hartfalen tepraten en hen te betrekken bij manieren om er mee om te gaan en hoe uzich comfortabel voelt:

 • Als u meer te weten komt over hartfalen, houdt hen dan ook op de hoogte.
 • Laat uw familie weten hoe ze u het beste emotioneel en moreel kan steunen.
 • Betrek hen erbij door hen te laten helpen met bepaalde delen van uw medische verzorging, bijvoorbeeld met uw medicijnen uitzetten of bij het meten van uw hartslag en bloeddruk.
 • Bedenk manieren waarop u en uw familie samen activiteiten kunnen doen, zoals:
  • sta open voor gezinsuitstapjes met een realistisch niveau aan lichamelijke activiteit
  • bereid samen gezonde maaltijden
  • moedig andere familieleden aan om dezelfde positieve veranderingen in hun leefstijl door te voeren, want dit kan hun risico op hartziektes verminderen.
 • Laat hen weten dat u hulp aanvaardt, maar dat u toch zo zelfstandig mogelijk wilt blijven. Mensen met hartfalen hebben vaak bepaalde lichamelijke beperkingen maar ze moeten toch actief blijven en regelmatig bewegen. Dit is een essentieel onderdeel van uw behandeling.
 • Verken deze website samen met een familielid.

Terug naar Relaties