In het begin kan het voor u moeilijk zijn om over uw hartfalen te praten, tot u de aandoening zelf hebt aanvaard. Het is belangrijk dat u begrijpt dat uw dierbaren soortgelijke reacties als u ervaren, zoals angst en bezorgdheid over uw veiligheid en welzijn. Ze hebben misschien de behoefte om hun gedachten en gevoelens met u te delen. Bedenk dat eventuele terughoudendheid van uw kant om te praten over wat er met u aan de hand is, ook van invloed kan zijn op de mensen om u heen. Het beheersen van hartfalen is vaak een gezamenlijke inspanning van u en uw familie. Uw familieleden kunnen een hele belangrijke rol spelen bij het u ondersteunen om zo actief mogelijk te leven met uw hartfalen. Dus is het voor uw eigen welzijn belangrijk dat u uw familieleden niet buitensluit, maar laat helpen en ondersteunen. Laat zien dat u hun bezorgdheid waardeert. De volgende suggesties kunnen u helpen met uw familie over uw hartfalen te praten en hen erbij te betrekken op manieren die voor u aangenaam zijn:    

  • Als u meer te weten komt over hartfalen, houdt hen dan ook op de hoogte
  • Laat uw familie weten hoe ze u het beste emotioneel en moreel kan steunen
  • Betrek hen erbij door hen te laten helpen met bepaalde delen van uw medische verzorging, bijvoorbeeld met uw medicijnen uitzetten of het meten van uw hartslag en bloeddruk
  • Bedenk manieren waarop u en uw familie samen activiteiten kunnen doen, zoals:
  • sta open voor gezinsuitstapjes met een realistisch niveau van lichamelijke activiteit
  • bereid samen gezonde maaltijden
  • moedig andere familieleden aan om dezelfde positieve veranderingen in hun leefstijl door te voeren, want dit kan hun risico op een hartziekte verminderen.
  • Laat familieleden weten dat u hulp aanvaardt, maar dat u toch zo zelfstandig mogelijk wilt blijven. Mensen met hartfalen hebben vaak bepaalde lichamelijke beperkingen maar ze moeten toch actief blijven en regelmatig bewegen. Dit is een essentieel onderdeel van uw behandeling
  • Verken deze website, of samen met een familielid.

Terug naar Relaties