Het is mogelijk dat de diagnose hartfalen belangrijke financiële consequenties voor u en uw partner of familielid heeft. Het zorgstelsel verschilt per land en de situatie is voor iedereen anders. De volgende suggesties kunnen u misschien helpen bij uw financiële zaken.  

  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de ziektekostenverzekering(en) van uw partner of familielid. Als uw partner of familielid een ziektekostenverzekering heeft, bekijk dan samen wat gedekt is en wat voor invloed hartfalen heeft op de polis. Men moet zich realiseren dat er nieuwe behandelmogelijkheden zijn voor hartfalen (nieuwe medicijnen, ingrepen) die nog worden onderzocht in klinische onderzoeken en daardoor wellicht nog niet door een ziektekostenverzekering worden gedekt. Bespreek met de arts van uw partner of familielid alle vragen die u hebt op dit gebied, of neem rechtstreeks contact op met de ziektekostenverzekeraar.           
  • Zoek, indien nodig, financiële hulp voor de kosten van de behandeling. Het is van essentieel belang dat patiënten met hartfalen al hun medicijnen innemen zoals is voorgeschreven. U kunt hier met uw arts of verpleegkundige over praten. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar de afdeling sociale voorzieningen van uw gemeente, waar u hulp of advies kunt krijgen bij financiële kwesties.
  • Bekijk uw huishoudelijke uitgaven. Als degene met hartfalen de belangrijkste kostwinner is, of aanzienlijk bijdraagt aan het gemeenschappelijke inkomen, moeten u en uw familie misschien financiële regelingen treffen als hij of zij niet meer kan werken zoals vroeger. Als uw partner of familielid een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, kunt u hier misschien aanspraak op maken.