Ook al is het moeilijk om met uw familie en vrienden over de dood en hetsterven te praten, toch zal iedereen zich beter voelen als ze uw wensenkennen.

Omdat familie en vrienden mogelijk moeite hebben om over dit onderwerpte praten, moet u er waarschijnlijk als eerste over beginnen. Hierondervolgen enkele suggesties over de manier waarop u zo'n gesprek kuntbeginnen over dit gevoelige onderwerp:

  • Ik wil graag met jullie praten over de hulp die we nodig hebben als het hartfalen erger wordt
  • Laten we bespreken wat we kunnen doen om mijn leven aangenamer te maken als het hartfalen verergert
  • We moeten eens bekijken welke steun beschikbaar is wanneer ik niet langer voor mezelf kan zorgen
  • Ik wil graag bespreken wat jij kunt doen bij een noodgeval, welk veroorzaakt wordt door het hartfalen.

Terug naar Plannen voor het levenseinde