Naast kortademigheid gaan sommige mensen hoesten of krijgen ze een piepende ademhaling. Dit komt meestal door vochtophoping in de longen, maar het kan ook komen door een longaandoening (zoals chronisch obstructief longlijden (COPD) en astma).

Als u moet hoesten of een piepende ademhaling hebt, zou u zich net als bij kortademigheid comfortabeler kunnen voelen als u in liggende houding meerdere kussens gebruikt.

Animatie

 
Animatie waarin wordt uitgelegd hoe hartfalen vochtophoping veroorzaakt

Terug naar Klachten.