Naast kortademigheid gaan sommige mensen hoesten of ze krijgen een piepende ademhaling. Dit komt meestal door vochtophoping in de longen, maar het kan ook komen door een longaandoening (zoals chronisch obstructief longlijden (COPD) of astma).

Als u moet hoesten of u hebt een piepende ademhaling, zou u zich net als bij kortademigheid comfortabeler kunnen voelen als u in liggende houding meerdere kussens gebruikt.

Terug naar Klachten.