Als uw hartfalen wordt veroorzaakt door een kransslagaderaandoening , dan zijn één of meer kransslagaders (slagaders die het hart van bloed voorzien) vernauwd ten gevolge van ophoping van cholesterolbevattende massa (plaques) aan de binnenzijde van de slagaderwand.

Door vernauwing van de kransslagader bereikt minder zuurstof en voedingsstoffen uw hartspier, wat leidt tot angina pectoris (pijn op de borst), met name tijdens lichaamsbeweging. Door dit gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen moet de hartspier harder werken om bloed rond te pompen door uw lichaam.

Het ontstaan van kransslagaderaandoeningen kan worden vertraagd of zelfs worden voorkomen door leefstijlaanpassingen en medicijnen. Als u lijdt aan deze aandoening, moet u met uw arts bespreken wat u zou kunnen veranderen aan uw leefstijl en hoe uw arts u kan helpen om verdere schade te voorkomen en het aangroeien van de plaque in de kransslagaders te vertragen om zodoende te voorkomen dat uw hartfalen verergert.

Terug naar Wat veroorzaakt hartfalen