Bij een hartaandoening zoals hartfalen, kunt u het gevoel hebben dat u gaat flauwvallen, licht in het hoofd wordt of duizelig bent. Dit kan veroorzaakt worden door een tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Plots bewustzijnsverlies betekent meestal dat de bloedtoevoer naar de hersenen ernstiger en langduriger verminderd is.

De bloedstroom naar de hersenen kan verminderd zijn wanneer de hartslag of het hartritme abnormaal is (te traag of te snel) of wanneer het hart het bloed onvoldoende kan rondpompen omdat de bloedstroom gedeeltelijk is geblokkeerd (bijvoorbeeld door een vernauwing in een slagader). Het kan ook het gevolg zijn van een hartaanval.

Flauwvallen of bewustzijnsverlies kan ernstig zijn en u moet daarom onmiddellijk medische hulp inroepen.

Duizeligheid die optreedt als u te snel opstaat is een heel veel voorkomend verschijnsel bij mensen die hartfalen hebben. Het kan veroorzaakt worden door een afwijking van de pompfunctie van het hart, door verstoring in het hartritme, of door een vernauwing van een hartklep. Het kan ook het gevolg zijn van een korte, abrupte, maar wel tijdelijke daling van de bloeddruk. Houdingsafhankelijke hypotensie (lage bloeddruk) genoemd, welke wordt veroorzaakt door te snel opstaan.

Vaaak wordt duizeligheid veroorzaakt door de medicijnen die u moet nemen voor uw hartfalen. Plastabletten (diuretica), ACE-remmers, ARB's en bètablokkers verlagen allemaal de bloeddruk. Hierdoor verbetert de hartfunctie en uw ademhaling. Maar omdat uw bloeddruk lager is dan normaal met deze medicijnen, voelt u zich vaak duizelig, vooral bij plotse houdingsveranderingen zoals snel opstaan vanuit zittende of liggende positie. Klik hier voor tips over hoe u de kans op duizeligheid kunt verminderen.