Medicines

Het is belangrijk dat u uw medicijnen voor hartfalen neemt zoals voorgeschreven, want dan bereikt u het beste resultaat van de behandeling.

U krijgt hoogstwaarschijnlijk meerdere medicijnen voorgeschreven, die u op meerdere momenten van de dag moet innemen. Het kan helpen om uw medicijnen op een medicijnkaart te schrijven. Dit helpt u te onthouden welke medicijnen u wanneer moet innemen. Neem de medicijnkaart mee bij elk bezoek aan uw arts of verpleegkundige om te laten zien wat u inneemt. Uw arts of verpleegkundige kan dan op uw medicijnkaart wijzigingen aanbrengen aan uw medicatie.

Als u een medisch apparaat hebt gekregen voor een hartritmeprobleem of voor uw hartfalen, is het nog steeds belangrijk dat u uw medicijnen inneemt zoals voorgeschreven. Medische apparaten worden meestal aan patiënten verstrekt naast de behandeling met medicijnen. U moet uw medische apparaat ook regelmatig laten controleren en uw arts of verpleegkundige op de hoogte brengen van uw huidige gebruik van medicijnen. Volg de adviezen van uw arts betreffende uw dagelijkse activiteiten en uw werk

Regelmatig onderzoek en controlebezoeken zijn van essentieel belang. Wanneer u uw arts of verpleegkunde bezoekt, moet u niet vergeten voor uw vertrek een vervolgafspraak te maken

Klik op een van de links hieronder voor tips om u eraan te herinneren wanneer u uw medicijnen moet innemen.