Het is belangrijk dat u uw medicijnen voor hartfalen neemt zoals voorgeschreven, dan bereikt u het beste resultaat van de behandeling. Het is niet alleen belangrijk dat u uw medicijnen neemt: het is van vitaal belang dat u de instructies van uw arts opvolgt over hoe u deze moet nemen, zoals hoeveel per dag, hoe vaak en of dit tijdens een maaltijd moet.

U krijgt hoogstwaarschijnlijk meerdere medicijnen voorgeschreven, die u op meerdere momenten van de dag moet innemen. Het kan helpen om uw medicijnen op een medicijnkaart te schrijven. Dit helpt bij het onthouden welke medicijnen u wanneer moet innemen. De apotheek verstrekt zulke kaartjes. Neem de medicijnkaart mee bij elk bezoek aan uw arts of verpleegkundige om te laten zien wat u inneemt. Uw arts of verpleegkundige kan dan op uw medicijnkaart wijzigingen aanbrengen aan uw medicatie.

Als u een medisch apparaat hebt gekregen voor een hartritmeprobleem of voor uw hartfalen, dan ook is het belangrijk dat u uw medicijnen inneemt zoals voorgeschreven. Patiënten die medische apparaten nodig hebben, kunnen meestal niet zonder medicijnen. U moet uw medische apparaat ook regelmatig laten controleren en uw arts of verpleegkundige op de hoogte brengen van uw huidige gebruik van medicijnen. Volg de adviezen van uw arts betreffende uw dagelijkse activiteiten en uw werk.

Regelmatig (bloed)onderzoek en controle-bezoeken zijn van essentieel belang. Wanneer u uw arts of verpleegkunde bezoekt, moet u niet vergeten een vervolgafspraak te maken.

Klik op een van de koppelingen hieronder voor tips om u eraan te herinneren dat u uw medicijnen moet innemen.

Tips om u er aan te herinneren wanneer u uw medicijnen moet innemen
Medicijnkaart
Vragen over uw medicijnen die u aan uw arts, apotheker of verpleegkundige kunt stellen