Multidisciplinair team (MDT)

Een multidisciplinair team (MDT) is een team van gezondheidsprofessionals die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van uw zorg. Toegang hebben tot een MDT heeft aantoonbaar geleid tot minder ziekenhuisopnames en een betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun families. Als u de diagnose hartfalen heeft gekregen, zult u waarschijnlijk te maken krijgen met een aantal verschillende specialisten. Zij zullen u helpen uw lichamelijke conditie te verbeteren en u leren omgaan met uw aandoening. Hieronder staat een lijst met zorgverleners met wie u te maken kunt krijgen, wat zij doen en waarom u ze mogelijk te zien krijgt.

Huisarts

Primary care physician

Uw huisarts is meestal de eerste met wie u contact opneemt bij problemen op medisch gebied. De huisarts zal vaak het overzicht hebben van alle zorg die u ontvangt en is het belangrijkste aanspreekpunt voor vragen en advies. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een internist of een andere specialist die u nodig hebt. Het is belangrijk om een goede en productieve relatie te hebben met uw huisarts, omdat dit doorgaans de eerste persoon is die u ziet. Huisartsen zijn de poortwachters van de zorgverlening en zullen u indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg.

Internist

General physician

Een internist heeft het overzicht over de zorg die u in het ziekenhuis ontvangt en zal u zo nodig doorverwijzen naar andere specialisten.

Hartfalenverpleegkundige (in het ziekenhuis en in de eerstelijnsgezondheidszorg)

Heart failure nurse

Hartfalenverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die zorg verlenen, controles uitvoeren, informatie verstrekken en instructies en advies geven aan mensen met hartfalen. Zij zijn vooral belangrijk bij de vervolgcontroles van uw behandeling.

Cardioloog

Cardiologist

Uw cardioloog is verantwoordelijk voor uw gehele medische behandeling, waaronder in de gaten houden dat u de relevante onderzoeken ondergaat en het voorschrijven van een behandeling.

Apotheker

Pharmacist

Uw apotheker kan u veel bruikbare informatie geven over uw medicijnen. Hij/zij kan u vertellen of er voedingsmiddelen of andere medicijnen zijn die u beter niet tegelijk met uw medicijnen tegen hartfalen kunt gebruiken. Uw apotheker kan u ook uitleg geven bij de instructies die u moet begrijpen om uw medicijnen op de juiste wijze in te nemen.

Diëtist(e)

Dietetician

Diëtisten kunnen u adviseren over het verbeteren van uw voeding, zodat dit goed is voor uw hartfalen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid zout of vocht te beperken. Zij kunnen samen met u een geschikt dieet samenstellen om u te helpen een gezond lichaamsgewicht te behouden.

Geriater/specialist ouderengeneeskunde

Geriatrician or care of the elderly specialist

U kunt worden doorverwezen naar een specialist ouderengeneeskunde wanneer u een bepaalde leeftijd hebt en u tevens andere ziektes heeft die vaak voorkomen bij mensen op leeftijd.

Wijkverpleegkundige

Practice or community nurse

De wijkverpleegkundige kan aanvullende zorg thuis of in het gezondheidscentrum in uw buurt verzorgen wanneer u niet in staat bent regelmatig naar het ziekenhuis te komen. Hij of zij kan u helpen bij het organiseren van uw medicijngebruik en kan informatie en instructies geven.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten

Physical and occupational therapists

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen u met behulp van een hartrevalidatieprogramma helpen te herstellen van een ziekenhuisopname of ingreep, zodat u zo goed mogelijk weer verder kunt leven. Zij kunnen u ook praktische adviezen geven over hoe u uw energie kunt sparen.

Psycholoog

Psychologist

Een psycholoog kan u en uw familieleden helpen bij het leren omgaan met emotionele stress, bezorgdheid, depressie en andere psychische problemen die door uw hartfalen zijn veroorzaakt.

Maatschappelijk werker

Social worker Maatschappelijk werkers kunnen u helpen gebruik te maken van programma's of voorzieningen in uw gemeente. Zij kunnen u wellicht helpen bij ingewikkelde financiële of juridische problemen die door uw aandoening zijn ontstaan. Ook kunnen zij u in contact brengen met de juiste instanties voor sociale ondersteuning.