Wanneer u een abnormaal hartritme hebt of wanneer de elektrische impulsen zich niet goed door uw hart verplaatsen, kan uw arts besluiten dat uw hart extra ondersteuning nodig heeft. Een aantal geavanceerde medische apparaten kan uw hart ondersteunen door pijnloze elektrische impulsen af te geven die de hartslag regelmatig houden en/of de hartfunctie verbeteren. Deze apparaten kunnen niet alleen de klachten verbeteren maar ze verbeteren ook de langetermijnoverleving.

De apparaten worden steeds kleiner en doelmatiger en de batterijen hebben een steeds langere werkingsduur. Deze apparaten worden doorgaans onder plaatselijke verdoving ingebracht. Ze worden onder het sleutelbeen geplaatst en zijn daardoor van buitenaf niet zichtbaar. De meeste apparaten moeten periodiek, over het algemeen jaarlijks, op poliklinische basis worden gecontroleerd.

Naast het afgeven van elektrische impulsen bieden veel implanteerbare apparaten tegenwoordig de mogelijkheid klinische gegevens direct naar uw arts te zenden wanneer deze gebruikmaakt van telebewaking. Deze verbinding wordt met een gewone telefoonlijn of met een draadloze internetverbinding tot stand gebracht. Uw arts kan deze gegevens vervolgens gebruiken om de behandeling te sturen en om signalen die aangeven dat het slechter met u gaat in een vroeger stadium op te merken.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie over apparaten voor het hart die momenteel beschikbaar zijn:

Animatie

 
How medical devices work in heart failure Hoe medische apparaten werken bij hartfalen
   

Video’s

 
CRT slide set for primary care physicians Cardiale resynchronisatietherapie bij hartfalen: de hoofdzaken voor eerstelijnsartsen