Een schriftelijke wilsverklaring is een document waarin u, of een andere persoon door u aangewezen, aangeeft hoe u uw toekomstige medische verzorging wenst. Dit document moet duidelijk uw wensen weergeven, inclusief welke behandelingen u in bepaalde situaties wilt krijgen of juist niet. Het kan ook een levenstestament bevatten.

Uw arts of verpleegkundige of een steungroep voor patiënten met hartfalen kan u begeleiden bij de voorbereiding bij het maken van zo'n verklaring voor palliatieve zorg.

Terug naar Plannen voor het levenseinde