Het is een goed idee om een recente lijst van al uw medicijnen mee te nemen wanneer u op reis gaat. Als er dan een noodgeval is en u een arts nodig hebt, kunt u de lijst aan de arts laten zien die u behandelt. Houd deze lijst bij de hand tijdens uw reis.

Het is ook nuttig om het telefoonnummer van uw huisarts of cardioloog bij u te hebben voor als de lokale arts uw aandoening graag wilt bespreken of indien hij/zij meer informatie nodig heeft.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om een reisverzekering te nemen, inclusief een ziektekostenverzekering, wanneer u op reis of vakantie gaat. Wanneer u een verzekering neemt, zorgt u er dan voor dat u duidelijk weet wat door de polis wordt gedekt, met betrekking tot medische behandeling, en wat u moet doen als u tijdens een reis dringende medische hulp nodig hebt. Noteer welke telefoonnummers u moet bellen en de polisnummers die u moet opgeven.

Voor burgers van de Europese Unie die in Europa reizen, is er een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) beschikbaar. Het is de moeite waard deze aan te schaffen. De EZVK vervangt geen verzekering, maar biedt burgers van de Europese Unie het recht op gratis of goedkopere medische behandeling in een land van de Europese Economische Ruimte (EER).

Meer dan 60 miljoen burgers van de Europese Unie hebben al zo'n kaart. Sommige landen combineren de Europese kaart met de nationale kaart en andere landen geven afzonderlijke kaarten uit. U kunt uw kaart in uw lokale kantoor voor sociale zekerheid of ziekteverzekering krijgen, of u kunt voor meer informatie surfen naar de website van de Europese ziekteverzekeringskaart Europese ziekteverzekeringskaart

De EZVK geldt doorgaans gedurende drie tot vijf jaar en dekt alle medische behandelingen die door ziekte of een ongeluk tijdens uw reis nodig zijn. Deze kaart dekt ook alle behandelingen die u nodig hebt voor een chronische aandoening, zoals hartfalen. De kaart biedt uitsluitend toegang tot door de overheid ondersteunde medische behandelingen.

Terug naar reizen