Een infectie, met name een bacteriële, veroorzaakt koorts en een verhoogde activiteit van het lichaam. Dit kan schadelijk zijn voor de hartspierfunctie en uw hartklachten kunnen daardoor verergeren. Dit leidt vaak tot een ziekenhuisopname. De meest voorkomende infectie bij mensen met hartfalen is een longinfectie (longontsteking) waardoor de kortademigheid kan verergeren.

Terug naar Wat veroorzaakt hartfalen