Het komt vaak voor dat mensen met hartfalen zich depressief, onrustig of angstig voelen.

Hartfalen is een ernstige aandoening en de klachten die het veroorzaaktkunnen u uitputten en prikkelbaar maken. Bovendien kan kortademigheidletterlijk en figuurlijk benauwend zijn, waardoor u zich onrustig enangstig kunt voelen. Klachten kunnen u verhinderen op normale wijze deelte nemen aan sociale activiteiten, waardoor uw sociale netwerk kleinerkan worden. Ook kunt u afhankelijk worden van de hulp van vrienden offamilie, waardoor u zich bezwaard kunt voelen.

Het is belangrijk om positief te blijven en uw zorgen te bespreken metuw arts of verpleegkundige. Blijf uw voorgeschreven medicijnen innemen,want deze verlichten uw klachten en zorgen ervoor dat u zich aangenamervoelt. Hoewel hartfalen meestal niet te genezen is, kunnen uw dokter en uzelf veel doen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Klik hier voor meer informatie over hoe om te gaan met uw emoties.

Terug naar Klachten