Radionuclide ventriculografie (ook wel MUGA genoemd) is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van zeer kleine hoeveelheden radioactief materiaal, tracers genaamd, om uw hart en bloedvaten zichtbaar te maken. Bij dit onderzoek wordt de hartfunctie beoordeeld. Perfusiescans laten zien hoe het bloed door de hartspier stroomt en kunnen gebieden met slechte bloeddoorstroming ischemie.

Bij beide onderzoeken worden tracers in uw ader gespoten en gevolgd als ze door het hart gaan met behulp van speciale camera’s of scanners.

U wordt doorgaans onderzocht in rusttoestand en mogelijk nogmaals bij inspanning, of na inname van bepaalde medicijnen. U wordt mogelijk gevraagd geen eten of drinken met cafeïne of alcohol te gebruiken gedurende enkele uren voorafgaand aan de onderzoeken. Tenzij anders aangegeven, moet u uw dagelijks medicijnen gewoon innemen.

Nucleaire geneeskundige technieken brengen slechts een zeer klein risico op complicaties met zich mee, omdat de stralingshoeveelheid zo klein is.

Patient having the MUGA scan
© Siemens
Patiënt die de MUGA-scan ondergaat
 
Example of a MUGA scan
© Texas Heart Institute
Voorbeeld van een MUGA-scan scan

Terug naar Gangbare onderzoeken voor hartfalen