Als uw hart en de kamers zich al in de baarmoeder verkeerd hebben ontwikkeld, dan kan de bloedstroom in uw hart of vaten rondom het hart geblokkeerd zijn of volgens abnormale routes en verbindingen lopen. Hierdoor kan zuurstofrijk bloed uit uw longen zich vermengen met zuurstofarm bloed uit uw lichaam. Als dit gebeurt, treedt er cyanose) op en krijgt uw lichaam mogelijk niet voldoende zuurstof. Dit maakt het moeilijker voor uw hart om bloed rond te pompen door uw lichaam. Deze extra belasting kan tot veel aandoeningen leiden, waaronder hartfalen.

Kijk voor meer informatie op de onderstaande websites over aangeboren hartaandoeningen (deel in het Engels):

Terug naar Wat veroorzaakt hartfalen?