Als uw hart en de kamers zich al in de baarmoeder verkeerd ontwikkelen, dan kan de bloedstroom in uw hart of vaten rondom het hart geblokkeerd zijn of volgens abnormale routes en verbindingen verlopen. Hierdoor kan zuurstofrijk bloed zich mengen met zuurstofarm bloed (cyanose). Dit maakt het moeilijker voor uw hart om bloed rond te pompen door uw lichaam. Deze extra belasting kan leiden tot hartfalen.

Kijk voor meer informatie op de onderstaande websites over aangeboren hartaandoeningen (deel in het Engels):

aangeborenhartafwijkingen.nl
Nederlandse Hartstichting

Grown Up Congenital Heart Patients Association
Congenital Heart Disease Website
Congenitalheartdefects.com
British Heart Foundation

Terug naar Wat veroorzaakt hartfalen?