Mensen met hartfalen kunnen in een liggende houding last van kortademigheid hebben. Het gevoel niet goed te kunnen ademen kan plotseling opkomen en u zelfs 's nachts uit uw slaap doen ontwaken.

U kunt kortademiger zijn in een liggende houding dan wanneer u zit of staat, omdat vocht in uw longen (stuwing) onderhevig is aan de zwaartekracht en dus een groter deel van uw longen vochtig wordt (vergelijkbaar met vloeistof in een fles die rechtop staat en vervolgens op zijn kant wordt gelegd).

U kunt uw kortademigheid verlichten door meer kussens onder uw hoofd te leggen. Als dit iedere nacht gebeurt, of als u meer kussens nodig hebt bij het slapen, kan dat een aanwijzing zijn dat het hartfalen erger wordt. Het is een serieuze zaak als u geregeld kortademig wakker wordt. Bespreek dit met uw arts of verpleegkundige. Misschien moet uw behandeling worden aangepast.