Als hartkloppingen één van de klachten van uw hartfalen is, kunt u het gevoel hebben dat uw hart jaagt of bonkt en uw hartslag kan onregelmatig zijn, met slagen van wisselende sterkte.

Hartkloppingen kunnen op een onregelmatige hartslag wijzen. Dit kan weer worden veroorzaakt doordat het hart sneller moet kloppen (ter compensatie) omdat anders het hart onvoldoende het bloed door het lichaam zou pompen. Een vaak voorkomende oorzaak van een plotselinge, snelle, onregelmatige hartslag is boezemfibrilleren (atriumfibrillatie). Indien deze ritemstoornis ontstaat kan dit leiden tot meer duizeligheid en/of kortademigheid. Gelukkig is deze ritmestoornis wel behandelbaar.

Als uw hartkloppingen erger zijn dan voorheen, of de hartkloppingen leiden tot lichtheid in het hoofd of tot duizeligheid, dan moet u meteen medische hulp inroepen.