Waarom u ze moet innemen
Het is belangrijk dat u uw medicijnen slikt, om daarmee het beste resultaat van uw behandeling te bereiken.

Tips om u te helpen herinneren wanneer u ze moet innemen
U hebt verschillende medicijnen voor uw hartfalen gekregen en u moetdeze verschillende keren per dag innemen. De volgende tips enhulpmiddelen kunnen u helpen herinneren dat u uw medicijnen op hetjuiste moment moet innemen:

  • Hang een kaart aan de muur met de namen van de medicijnen die u slikt, de dosering en het tijdstip van inname.
  • Koop een pillendoos (ook wel medicijndoos genoemd) waarop de dagen van de week en de uren van de dag staan vermeld. U kunt deze meestal bij uw apotheek kopen. Vul de doos aan het begin van de week, zodat u uw gebruik kunt volgen. Vraag een familielid of verpleegkundige om de doos te controleren zodat u weet dat alles juist is.
  • Stel een awlarm in dat u eraan herinnert dat u op een bepaald tijdstip een medicijn moet innemen.
  • Breng uw familie en vrienden op de hoogte van uw medicatieplanning, zodat ze u eraan kunnen herinneren.
  • Maak een gewoonte of routine van het nemen van uw medicijnen, zodat u er zeker aan denkt, bijvoorbeeld tijdens het tandenpoetsen, het ontbijt of het avondeten.
  • Vergeet uw medicijnen niet mee te nemen wanneer u weg gaat. Zo weet u zeker dat u ze op tijd kunt innemen.
  • Neem voldoende medicijnen mee op reis en pak ze altijd in bij uw handbagage.
  • Vraag ruim van tevoren nieuwe recepten aan zodat u nooit zonder zit.
  • Als u het lastig vindt om uw tabletten te ordenen, bespreekt dit dan met uw apotheker of arts. Sommige apothekers bieden een baxter (spreek uit: bekster) aan. Hierin zitten de tabletten al in dagelijkse doseringen en op tijdstip van de dag gesorteerd in.
  • Als u aan huis gebonden bent en problemen ondervindt met het innemen van uw tabletten, kan uw arts thuiszorg regelen om uw tabletten in een pillendoos te sorteren. Verpleegkundigen kunnen u dagelijks bezoeken om u te helpen bij het innemen van uw tabletten. Deze dienst is meestal alleen beschikbaar als u anders uw tabletten niet goed zou innemen.

Andere medicijnen, op recept of vrij verkrijgbaar
Sommige medicijnen kunnen de werking van uw tabletten negatiefbeïnvloeden en bijwerkingen veroorzaken als u ze samen inneemt. Sommigemedicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn hebben ook een negatieveeffect op de medicijnen die u voor het hartfalen slikt. Voordat u eenander medicijn (met of zonder recept) begint, moet u dit bespreken metuw arts/apotheker.

Terug naar Medicijnen bij hartfalen