Uit onderzoek blijkt dat mensen met hartfalen die goede emotionele en sociale steun hebben, hun aandoening beter onder controle hebben en een positievere kijk op het leven hebben. Het is echter belangrijk te beseffen dat mensen verschillen in hun behoeften en mogelijkheden. Het goede nieuws is dat als u hartfalen heeft, er vele verschillende 'steunpilaren' zijn die u kunt overwegen.

Het gaat om:

 • Uw echtgeno(o)t(e), partner of hoofdverzorger
  Deze persoon is meestal de persoon die het dichtst bij u staat en u veel steun kan bieden in alle aspecten van het leven met hartfalen.
 • Familie en vrienden
  Soms wilt u over bepaalde zaken wellicht liever met vrienden of familie praten, om uw partner niet met al uw behoeften of zorgen te belasten.
 • Arts, verpleegkundige en ander medisch personeel
  Uw artsen en verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de behandeling van het hartfalen en kunnen u informatie verstrekken over emotionele steun die psychologen verlenen en sociale steun die een sociaal of maatschappelijk werker kan geven. Klik hier voor meer informatie over de mensen die bij uw verzorging betrokken kunnen zijn.
 • Steungroepen voor hartfalen
  Sommige mensen vinden het zinvol om hun gevoelens en problemen te bespreken met andere mensen met soortgelijke problemen en ervaringen. Toch zijn steungroepen niet voor iedereen geschikt. U hoeft zich dus niet vervelend te voelen als u een steungroep probeert en ontdekt dat deze niets voor u is. Er zijn vele andere bronnen van steun beschikbaar voor u.
 • Informatie welke te vinden is op het internet
  Er is steeds meer gezondheidsinformatie beschikbaar via internet, zoals de website die u momenteel leest. Deze websites kunnen voor u een uitstekende bron van informatie en steun zijn bij het omgaan met hartfalen. Ze zijn ook een uitstekende bron van informatie voor uw partner, familie en vrienden. U kunt het beste gebruik maken van websites van betrouwbare organisaties.

Voor koppelingen naar enkele nuttige websites klikt u hier.