Een levenstestament is een juridisch document waarmee een persoon die later misschien niet meer in staat is om beslissingen over zijn of haar leven en verzorging te nemen, vooraf zijn of haar wensen over een levensverlengende behandeling kan vastleggen. Het is leidend voor het medische team. Het dient om voor de patiënt grenzen vast te leggen voor wat in bepaalde situaties met hem of haar gebeurt. Het is mogelijk om uw levenstestament aan uw persoonlijke wensen aan te passen door specifieke verklaringen over toepassing van medische behandelingen op te nemen die op uw aandoening van toepassing zijn, zoals cardiopulmonale resuscitatie (CPR), beademing en operatie.

Omdat een levenstestament een juridisch document is, moet het samen met een notaris worden opgesteld. Wanneer uw gezondheidstoestand verandert, is het belangrijk om opnieuw te kijken naar de beslissingen die in het levenstestament zijn opgenomen en te zorgen dat ze nog steeds uw huidige wensen weerspiegelen.

Terug naar Plannen voor het levenseinde