Hartfalen is bij iedere patiënt anders: welke delen van het hart zijn aangedaan en welke klachten er zijn, kan enorm verschillen. Om die reden kan uw arts verschillende termen gebruiken om uw hartfalen te omschrijven.

De twee hoofdtypen hartfalen zijn: chronisch hartfalen en acuut hartfalen.

Chronisch hartfalen komt vaker voor. De klachten onstaan en verergeren geleidelijk.

Acuut hartfalen ontstaat plotseling en de klachten zijn meteen ernstig. Acuut hartfalen volgt na een hartaanval, waarbij schade wordt aangericht aan een deel van uw hart. Of het is het gevolg van een plotseling onvermogen van het lichaam om te compenseren bij reeds bekend chronisch hartfalen. Dit laatste komt vaker voor.

Als u acuut hartfalen krijgt, kan dit in het begin ernstige klachten geven. Gelukkig is dit meestal maar van korte duur en is snelle verbetering mogelijk. Vaak is acute medische behandeling vereist en moet de medicatie intraveneus, via de bloedbaan worden toegediend.